ELS NOSTRES ÀMBITS:

RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS:

- Contenerització.

- Porta a Porta.

- Pagament per Generació.

- Recollides especialitzades.

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL:

- Campanyes de Conscienciació.

- Formació.

- Tallers.

- Economia Circular.

 

 

NETEJA VIÀRIA:

- Tractaments Bàsics.

- Tractaments Complementaris.

- Neteges específiques.

 

JARDINERIA:

-Manteniment Espais Verds.

 

 

 

NETEJA INTERIORS:

- Tractaments Bàsics.

- Tractaments Complementaris.

- Neteges específiques.

 

MOBILITAT:

-Estudis d'Estacionament Regulat.