Gestió de Procediments

-Elaboració de Plecs de Condicions.

-Informes de justificació i de valoració de Procediments.

 -Inventaris de camp Geolocalitzats (GIS).

-Valoració dels sistemes més adequats.

-Estudi i valoració de sistemes de Pagament per Generació.

-Estudi i valoració de sistemes de recollida Porta a Porta.

-Estudi i Valoració de Municipalització o Externalització de serveis.

-Seguiment i Assessorament en tot el procediment.

Control de Qualitat i Auditories

- Pioners amb sistema propi mitjançant APP, vinculada a una plataforma GIS en control i supervisió.

- Protocol totalment personalitzat per a cada client.

-Seguiment, valoració i assessorament dels serveis realitzats de forma continuada, presencial i digitalitzada amb tecnologia d'avantguarda.

-Avaluació dels graus qualitatius dels serveis.

-Creació i entrega d'informes justificats, certificatius per facturació.

-Proposta de Millora Continuada.

-Assessorament continuat.

Elaboració de Projectes

-Inventaris Geolocalitzats (GIS).

-Informes de valoració, justificats i realitzats per professionals d'alta experiència.

-Dimensionat de serveis.

-Estudis Econòmics.

-Suport gràfic. Cartografia (GIS).

-Redacció d'apartats objecte del procediment.

-Seguiment i Assessorament en tot el procediment.


Formació i Conscienciació

- Ciutadania / Associacions: Campanyes, presentacions , informació nous serveis i objectius.

-Escoles / Centres Educatius: Activitats, formació i tallers enfocats a la conscienciació ambiental. Criança respectuosa.

-Empreses: Formació i concienciació ambiental. Economia Circular, casos pràctics.