gallery/logo va_ok

CONTROL DE QUALTAT i AUDITORIES

ESTUDIS, AVANTPROJECTES I PROJECTES

PLECS I INFORMES

-Estudi Situació Actual.

-Seguiment i Valoració dels serveis.

-Informes Digitalitzats.

-Proposta de Millora Continuada.

ELABORACIÓ DE PROJECTES, amb el més estricte compromís de confidencialitat.  

-Treball de camp/ Estudi Situació actual (GIS).

-Informes de valoració actual.

-Dimensionat de serveis.

-Estudis econòmics.

-Documents gràfics. Cartografia.

-Redacció d'apartats objete de licitació. 

GESTIÓ DE PROCEDIMENTS, amb caràcter totalment exclusiu, confidencial i personalitzat. 

-Inventaris de Camp.

-Estudis i informes justificatius.

-Plecs de Condicions.

-Informes de Valoració.

-Auditories de Serveis. 

-Inspeccions i Seguiment.

CAMPANYES I TALLERS  enfocats a l’àmbit d’educació i conscienciació  mediambiental.

Adaptant cada projecte al públic adient:

-Ciutadania/Associacions:Campanyes centrades en l’objectiu 3R i civisme.

-Escoles: Activitats, formació i tallers enfocats en la criança respectuosa i conscienciació mediambiental.

-Empreses: Formació i conscienciaió en Economia Circular, casos pràctics.

Ingresa tu texto aquí

gallery/cq

CAMPANYES, TALLERS  I FORMACIÓ

gallery/relleno 2
gallery/libreta estilo noridoc
gallery/1 oferim gestio procediments